Konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet

Konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet

Vi gratulerer årets konfirmanter med dagen!

Konfirmasjonsgudstjenester ved sokneprest Ragnhild Halden:
NB! P.g.a. korona-situasjonen er årets konfirmasjonsgudstjenester forbeholdt konfirmantene og deres gjester.

Foto: Bø Fotosenter, fotograf Mæland
 

Lørdag 19. sept. kl. 11.00 i Lunde kyrkje

Alexander Matteo Boyles Johnsen

Brage Sundbø Bjerva

Erlend Lunde

Ida Ajer Trevland

Ida Herrefoss

Kevin Dokka Grindrud


Lørdag 19. sept. kl. 13.00 i Lunde kyrkje

Kristoffer  Kornkåsa  Jønholt

Per Nicolay Halvorsen Mognes

Sander Næs Sigurdsøn

Thea Lunde Håland

Tor Greibrok

Åsta Irene Syvertsen

 

Søndag 20. sept. kl. 11.00 i Lunde kyrkje

Emil André Homdrom

Emilie Smukkestad

Ingrid Enggrav

Stian Jensen

Torstein Norheim

 

Lørdag 26. sept. kl. 11.00 i Landsmarka kapell

Anders Hartveit Ryste

Hamza Sandstå

 

Lørdag 26. sept. kl. 13.00 i Landsmarka kapell

Aslak Midtgarden Skårdal

 

Søndag 27. sept kl. 11.00 i Flåbygd kyrkje

Benjamin Kjeldsen Gunnerud

Julia Waldenstrøm Schultheiss

Tuva Nygård Haukeli

 

Søndag 27. sept kl. 13.00 i Flåbygd kyrkje

Aleksandra Giers

Gunhild Sofie Halsvik Rønningen

 

Årets "tullebilde":
 

Konfirmanter 2020 i Lunde og Flåbygd menighet
Søndag, 29 november 2020
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 29. november,
11:00 Familiegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden. Offerformål: Frelsesarmeen.
Torsdag 3. desember,
17:00 Minigospel
Barnekor for alle barn i alderen 3-6 år (tom 1.klasse). Vi øver på Solhaug menighetshus hver torsdag. Bli med på musikk og bevegelse, sang, spill, lek, bibelhistorie, dans og gøy! Barna må ha med seg en voksen pga smittevern.
18:00 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag. Pga smittevern forsetter vi med gruppene. 1.trinn-3.trinn denne torsdagen. Vi koser oss med hobby, snekring og andakt.
Søndag 6. desember,
11:00 Gudstjeneste på Kleppe grendehus
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Fredag 11. desember,
19:30 Fidus juleavslutning
Velkommen til Fidus ungdomsklubb. Juleavslutning denne fredagen. 7.trinn-8.trinn hjertelig velkommen denne fredagen.
Søndag 13. desember,
17:00 Lysmesse i Lunde kyrkje
Velkommen til lysmesse ved Ragnhild Halden. Offerformål: Menighetens trosopplæring.
Mandag 14. desember,
18:00 Mannsringen på Solhaug
Velkommen til Mannsringen!
Torsdag 24. desember,
14:00 Familiegudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Offerformål: Kirkens nødhjelp.
16:00 Familiegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Offerformål: Kirkens nødhjelp.
Fredag 25. desember,
12:00 Høytidsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Offerformål: Menighetsarbeidet.
Powered by Cornerstone