Konfirmant 2022

Konfirmant 2022

Her legger vi ut nyttig informasjon i forbindelse med konfirmasjon 2022 i Lunde og Flåbygd sokn.

Oversikt over konfirmasjonsdagene:

11.08.2022:

Lunde kyrkje 03.09.2022 kl. 11.00
Andreas Gjelstad
Emma  Christensen Rottem
Gunne Halvor Mogstad
Hanna Viker
Ingrid Helene Kittilsen
Jenny Haugane

Lunde kyrkje 03.09.2022 kl. 13.00
Elea Brauti
Hannah Helene Haldorsen Homdrom
Jone Hanken Strand
Lars Holte
Lilly Aafløy Lien
Marlene Øyen
Mia Elisabeth Nicolaisen
Nora Lunde Håland
Tone Aarhus Funnemark
Tor Martin Fehn
Trym Kornkåsa Jønholt
Ane Norheim

Lunde kyrkje 04.09.2022 kl. 11.00 
Johannes Enggrav
Magnus Lunde
Øystein Skårdal

Landsmarka kapell 17.09.2022 kl. 12.00
Siri Helene Rell

 

Oppstart for 2022-konfirmantene høsten 2021:

10.10.2021:
Vi starter snart opp med opplegget for konfirmanter 2022. 
Her er oversikt over det som skal skje fram til jul:

  • Onsdag 20. oktober: undervisning på Solhaug rett etter skoletid (ca kl. 14.15) fra til kl. 16.00.
  • Lørdag 30. oktober: Konf.Kickoff i Seljord kl. 18.00-22.30 i Husdyrhallen på Dyrskuplassen. Egen påmelding, se invitasjon: Konf. kick off 2021 - Ønsket og Elsket. Kan vi få til felles transport med foreldre/foresatte?
  • Søndag 28. november kl 13.00 i Lunde kirke. Kl. 17.00 er det lysmesse med konfirmantpresentasjon i Lunde kirke, der familie og andre er velkommen.

 

Høstkonfirmasjon:

01.08.2021:
Det har vært tradisjon med vårkonfirmasjon i mange år. Etter en nøye vurdering har menigheten valgt å gå for høstkonfirmasjon i framtiden.

Vi er vant til at konfirmasjonshelgene i mai er vårens vakreste eventyr, dette vil nå endre seg. Framover vil konfirmasjonene bli "høstens vakreste eventyr". I et møte i prostirådet i midten av februar ble det vedtatt at de fleste menigheter i Øvre Telemark prosti innfører konfirmasjon på høsten som fast basis. Forslaget har vært ute på høring i alle sokneråd. Vi har forståelse for at dette kan oppleves som litt utfordrende, da familiene ofte planlegger konfirmasjonen med å bestille festlokaler i svært god tid, noen ganger flere år i forveien. Men vi opplever at ved å gjøre dette, kan vi gi et bedre tilbud til ungdom etter konfirmasjonen hver høst, og skape et godt fellesskap for ungdommer i menigheten vår.

Dette vil si at det blir oppstart med konfirmanter mot slutten av året / høsten 2021 - med konfirmantleir i uke 26.

Det kommer til å bli fast konfirmasjonshelg første helga i september i Lunde kirke, som i 2022 blir: 

                - Lørdag 3. september kl. 12.00 i Lunde kyrkje
                - Søndag 4. september kl. 11.00 i Lunde kyrkje
                - Lørdag 17. september kl. 12.00 i Landsmarka kapell
                - Søndag 18. september kl. 11.00 i Flåbygd kirke

 

Påmelding til konfirmasjon 2022:

Velkommen som konfirmant! Påmelding skjer via denne nettsiden: https://minkirkeside.no/nome 
Så er det bare å ta kontakt med oss på kirkekontoret dersom dere lurer på noe.

 

 

 

Søndag, 14 august 2022
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 469 10 186
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991
E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214
E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 95 02 72 82
E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822
E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 469 10 186
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17
E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 14. august,
11:00 Gudstjeneste Lunde sluse
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Tirsdag 16. august,
20:00 Bestillingsverk: Voluspa vs. Draumkvedet
I anledning årets kirkejubileum ønsker vi velkommen til bestillingsverket Voluspa vs. Draumkvedet på Horg kulturhus. Billett: Kr. 250,- på www.ticketco.no
Søndag 21. august,
13:00 Kirkekonsert i Flåbygd kyrkje
I anledning årets kirkejubileum ønsker vi velkommen til kirkekonsert med Stig Ulv. Gratis inngang.
16:00 Samtalegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til samtalegudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til konfirmantarbeidet i menigheten.
Søndag 28. august,
11:00 Jubileumsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til jubileumsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Lunde kyrkje 150 år. Takkoffer til menighetens trosopplæring.
Lørdag 3. september,
11:00 Konfirmasjon i Lunde kyrkje
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til menighetens trosopplæring.
13:00 Konfirmasjon i Lunde kyrkje
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til menighetens trosopplæring.
Søndag 4. september,
11:00 Konfirmasjon i Lunde kyrkje
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til menighetens trosopplæring.
Torsdag 8. september,
18:15 Supertorsdag
Vi starter opp igjen torsdag 8. september. Mer info kommer.
Lørdag 17. september,
12:00 Konfirmasjon i Landsmarka kapell
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til menighetens trosopplæring.
Powered by Cornerstone