Påsken 2021: Digitale sendinger i Nome

Påsken 2021: Digitale sendinger i Nome

Etter nye nasjonale tiltak blir dessverre påskens «fysiske» gudstjenester avlyst. Men følg med på de digitale sendingene via menighetenes facebook-sider og nettsider.

Hjemmesider: hollaoghelgen.no / lundekirken.no

Link for å følge de digitale sendingene blir lagt ut her etter hvert som de er klare. Her er oversikten:

Skjærtorsdag 1. april:
Digital gudstjeneste fra Holla kirke ved Hege Andal Hofsten. Organist: Gunnhildur Baldursdottir. Sending fra kl. 10.00 til 22.00.

Langfredag 2. april:
Digital «Langfredag i ord og toner» fra Lunde kyrkje ved Ragnhild Halden og Frøydis Bøe Holte med flere. ending fra kl. 10.00 til 22.00.

1. Påskedag 4. april:
Felles digital påskegudstjeneste fra Holla kirke og Lunde kyrkje. Prester: Hege Andal Hofsten og Ragnhild Halden. Organister: Gunnhildur Baldursdottir og Frøydis Bøe Holte. Sending fra kl. 10.00 til 22.00.

Velkommen!

De nye tiltakene gjelder fram til 12. april 2021, derfor blir også gudstjenestene i Nome søndag 11. april avlyst. 

Publisert 24.03.2021
Søndag, 18 april 2021
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 18. april,
13:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Tone Anne Hvalen. Takkoffer til misjonsprosjektet i Estland.
Torsdag 22. april,
17:00 Minigospel
Øving på Solhaug menighetshus
Søndag 25. april,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til ACTA - barn og unge Normisjon.
Torsdag 29. april,
17:00 Minigospel
Øving på Solhaug menighetshus
Fredag 30. april,
19:30 Fidus ungdomsklubb
Fidus ungdomsklubb ( 7.trinn-8.trinn)
Søndag 2. mai,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Fredag 7. mai,
19:30 Fidus sommeravslutning
Sommeravslutning for Fidus ungdomsklubb
Søndag 9. mai,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Torsdag 13. mai,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Kristi himmelfartsdag. Felles gudstjeneste for begge sokn. Takkoffer til misjonsprosjektet i Estland.
Powered by Cornerstone