Ledig stilling som trosopplærer

Ledig stilling som trosopplærer

Nome kirkelige fellesråd søker trosopplærer i 40% stilling, med mulighet for 50% til Holla og Helgen sokn.

Midt i Telemark ligger Nome kommune med ca. 6600 innbyggere. Her er et levende kulturliv og aktivt menighetsarbeid. Naturen er vakker med tilknytning til Telemarkskanalen, fjell og innsjøer. Det ligger godt til rette for et variert friluftsliv både til lands og til vanns.

Nome kirkelige fellesråd består av 2 sokn, Holla og Helgen sokn og Lunde og Flåbygd sokn. Soknene tilhører Øvre Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme. Vi har totalt 6 kirker, derav en middelalderkirke og 1 kapell med tilhørende kirkegårder. Hvert sokn har hvert sitt menighetshus med stor aktivitet.

Vi er en stab bestående av kirkeverge, sekretær, sokneprester, organister, trosopplærere og kirketjenere.

Nome kirkelige fellesråd søker trosopplærer i 40% stilling, med mulighet for 50%

Alle barn som er døpt i Den norske kirke får tilbud om oppfølging av dåpen i alderen 0-18 år, såkalt dåpsopplæring. En trosopplærer er sammen med kirkeverge, prest og frivillige ansvarlig for planlegging og gjennomføring av menighetens dåpsopplæring. Vi søker en engasjert trosopplærer som vil være med å videreutvikle og iverksette trosopplæringstiltak samt rekruttere og inspirere frivillige.

Aktuelle tiltak er som følger:

  • Supertorsdag, Lys Våken, Bo-hjemmeleir, 24H Festival, utdeling av bøker, familiegudstjenester m.m.
  • Ledertrening vil være en viktig oppgave, blant annet i samarbeid med «Ønsket og Elsket» som er prostiets felles ungdomsprosjekt.

Omfanget av tiltak må tilpasses antall barn i de aktuelle årskullene, stillingens størrelse og søkerens kvalifikasjoner.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn og unge.
  • Evne til å planlegge og arbeide selvstendig.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Relevant utdanning/erfaring innenfor pedagogikk og/eller kristendom.
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig.
  • Andre med relevant utdanning/erfaring kan søke.

Endelig stillingsbeskrivelse utarbeides i samarbeid med den som skal tilsettes.
Søkere til stillingen må fremlegge politiattest.

Søknad med CV og referanser, kopi av vitnemål og attester kan sendes til:
Nome kirkelige fellesråd, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.
E-post: mona@nome.kirken.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Sogneprest Hege A. Hofsten tlf. 93201909.
Leder i Holla og Helgen menighet, Bjørn Sturød, tlf. 93808446.
Kirkeverge Mona Halsvik, tlf. 95727214.

Onsdag, 04 oktober 2023
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 469 10 186
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991
E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214
E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 95 02 72 82
E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
(i permisjon)

Heidi G. Holth, trosopplærer & ungdomsleder (vikar)
Tlf: 476 48 003
E-post: heidi.holth@nome.kirken.no
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 469 10 186
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17
E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Fredag 6. oktober,
19:30 Fidus på Solhaug
Velkommen til Fidus ungdomsklubb (fra 7. trinn-18 år).
Søndag 8. oktober,
11:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Mandag 9. oktober,
18:00 Mannsring på Solhaug
Magnus Hartveit som kommer og snakker om gardsdrift. Velkommen!
Tirsdag 17. oktober,
19:00 KORiander
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Torsdag 19. oktober,
17:00 Minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug!
18:15 SuperTorsdag på Solhaug
Velkommen til SuperTorsdag!
Fredag 20. oktober,
19:30 Fidus på Solhaug
Velkommen til Fidus ungdomsklubb (fra 7. trinn-18 år).
Søndag 22. oktober,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Tirsdag 24. oktober,
19:00 KORiander
Velkommen til korøvelse på Solhaug!
Torsdag 26. oktober,
17:00 Minigospel
Velkommen til øvelse på Solhaug!
Powered by Cornerstone