Konfirmanter 2019 i Lunde og Flåbygd sokn

Konfirmanter 2019 i Lunde og Flåbygd sokn

Konfirmanter 2019 i Lunde og Flåbygd sokn

Første rekke fra venstre:
Rebecca Wollmo, Mia Ødegård Lunde, Sanna Storkås, sokneprest Ragnhild Halden, Thea Myrjord Norheim, Maja Dorholt, Osato Andrea Hagen Ogbonmwan.

Andre rekke fra venstre:
Stian Øvervall Dalen, Oddbjørn Hermansen Lunde, Joakim Nordskog, William Skugstad, Halvor Skoe, Henrik Dorholt, Jostein Lunde.

Tredje rekke fra venstre:
Gaute Simones Hegna, Malin Nordskog, Amalie Andersen Nerbø, Camilla Skogseide, Endre Skoe, Hansine Gregersen, Sindre Grindkåsa.

Fjerde rekke fra venstre:
Erik Gjelstad, Mikael Eriksen, Jon Anders Fehn, Sander Sandstå Nielsen, Sondre Dalen-Vetland.

Foto: Kåre Pedersen, Bilde for Bilde.

Konfirmanter 2019 i Lunde og Flåbygd soknKonfirmasjonstider:

Lørdag 4. mai: kl. 12:00 i Lunde kyrkje
Søndag 5. mai: kl. 11:00 i Lunde kyrkje

Det er sokneprest Ragnhild Halden som er konfirmantprest;
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

 

Konfirmanter 2019:

Lørdag 4. mai: kl. 12.00 i Lunde kyrkje:
Amalie Andersen Nerbø
Endre Skoe
Erik Gjelstad
Halvor Skoe
Hansine Gregersen
Joakim Nordskog
Jon Anders Fehn
Malin Nordskog
Mia Ødegård Lunde
Mikael Eriksen
Oddbjørn Hermansen Lunde
Osato Andrea Hagen Ogbonmwan
Rebecca Wollmo
Sanna Storkås
Sindre Grindkåsa
Thea Myrjord Norheim
William Skugstad

Søndag 5. mai: kl. 11.00 i Lunde kyrkje:
Camilla Skogseide
Gaute Simones Hegna
Henrik Dorholt
Jostein Lunde
Maja Dorholt
Sander Sandstå Nielsen
Sondre Dalen-Vetland
Stian Øvervall Dalen

 

 

Konf.treff Ønsket og Elsket 5. april 2019

Fredag 5. april er det klart for konfirmanttreff på Granvin kulturhus i Seljord. Se mer info her: Konf.treff Ønsket og Elsket
 

 

 

Konfirmanter 2019 i Lunde og Flåbygd sokn

Konfirmasjonsleir på Gjennestad i uke 32

Her kan du lese praktisk informasjon om konfirmasjonsleiren: 
Konfirmasjonsleir 6.- 11. august 2018. Se også nettsiden: Ønsket og Elsket.

Søndag, 08 Desember 2019
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 8. Desember,
11:00 Gudstjeneste på Kleppe grendehus
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
17:00 Julekonsert i Lunde kyrkje
Velkommen til Lunde kammerkors julekonsert!
Mandag 9. Desember,
18:00 Mannsringen på Solhaug
Velkommen til Mannsringen. Besøk av Terje Talseth Gundersen. Tema: Kjell Aukrust: «Advent og jul».
Onsdag 11. Desember,
19:30 Førjulskonsert i Lunde kyrkje
Velkommen til førjulskonsert med d`Draup fra Drangedal.
Søndag 15. Desember,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
19:00 Julekonsert i Flåbygd kyrkje
Velkommen til julekonserten "Jol m.m." med Kjetil Flatland.
Tirsdag 24. Desember,
14:00 Familiegudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften.
16:00 Familiegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften.
Onsdag 25. Desember,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Juledag.
Torsdag 26. Desember,
11:00 Gudstjeneste på Nome sjukeheim
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn. Åpen for alle.
Powered by Cornerstone