Årsmøte

Årsmøte

Årsmøtet 11.4.21 blir dessverre avlyst i sin planlagte form - med bakgrunn i den pågående pandemien. Årsmeldinga for 2020 legges ut her på nettsida / FB. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Årsmøtet blir avlyst i sin planlagte form etter gudstjenesten den 11.04.21. 
Med bakgrunn i den pågående pandemien, har vi for tiden ikke mulighet til å samles. I soknerådet har vi bestemt at årsmeldinga for 2020 kun legges ut elektronisk på menighetens hjemmeside og i papirform tilgjengelig på kyrkjelydskontoret til innsyn. Det er sterkt beklagelig at vi ikke kan møtes og drøfte menighetens virksomhet og aktiviteter i fellesskap, det er uansett en uvanlig tid vi er inne i med uvanlige løsninger på kjent og kjært. Vi satser på å komme tilbake til neste år med et helt ordinært årsmøte. 

Spørsmål angående innholdet i årsmeldinga kan rettes til kyrkjekontoret eller soknerådets leder, som kan videreformidle til rette vedkommende. Årsmeldinga er tilgjengelig for kommentarer fram til tirsdag 20. april 2021.  

Tlf kyrkjekontoret v/Mona Halsvik: 
Tlf. 95727214

Tlf soknerådsleder Katrine Røimål Burmester 
Tlf. 91913973 

Årsmeldinga kan du lese her:
ÅRSMELDING+OG+REGNSKAP+2020+Lunde+og+Flåbygd+END.pdf (lundekirken.no)


 

Søndag, 18 april 2021
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Søndag 18. april,
13:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Tone Anne Hvalen. Takkoffer til misjonsprosjektet i Estland.
Torsdag 22. april,
17:00 Minigospel
Øving på Solhaug menighetshus
Søndag 25. april,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til ACTA - barn og unge Normisjon.
Torsdag 29. april,
17:00 Minigospel
Øving på Solhaug menighetshus
Fredag 30. april,
19:30 Fidus ungdomsklubb
Fidus ungdomsklubb ( 7.trinn-8.trinn)
Søndag 2. mai,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Fredag 7. mai,
19:30 Fidus sommeravslutning
Sommeravslutning for Fidus ungdomsklubb
Søndag 9. mai,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Torsdag 13. mai,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Kristi himmelfartsdag. Felles gudstjeneste for begge sokn. Takkoffer til misjonsprosjektet i Estland.
Powered by Cornerstone