Lys Våken 2021

Lys Våken 2021

Endelig har du som går i 4. - 5. og 6. klasse mulighet til å delta på LYS VÅKEN-leir lørdag 11. til søndag 12. desember på Solhaug menighetshus.

Last ned invitasjonen her: Lys Våken 2022 på Solhaug

Vi samles på lørdag kl. 14.30 på Solhaug. Da skal vi leke, bli kjent med hverandre og ha gudstjenesteverksted. Det blir andakt, vi skal lære Lys Våken-dansen, skuespill, spise god mat og sist, men ikke minst - sove over!

På søndag spiser vi frokost sammen, før vi øver oss til gudstjenesteintervju og Lys Våken-dansen! 

Søndag 12. desember kl. 11.00 er det familiegudstjeneste på Solhaug og da skal vi fortelle litt om alt det kule vi har vært med på og vise frem dansen vår! Foreldre og søsken ønskes hjertelig velkommen til gudstjenesten!

Påmelding via sms innen mandag 6. desember til:
Trosopplærer Cathrine Friberg Rønneberg - tlf.: 90 50 78 22.

Nb: Ha med navn på deltaker og foresatte, tlf.nr, evt. allergier eller andre behov.

Leiren koster kr. 100,- Kontant eller Vipps-betaling ved oppmøte på lørdagen. 

Til foresatte: Vi ønsker og samarbeide med foreldre og har behov for hjelp til praktiske oppgaver under arrangementet. Ta kontakt med Cathrine dersom du har anledning til å hjelpe til med noe. Behov: Bake kake til kirkekaffen på søndagen og nattvakt fra lørdag til søndag.

Oversikt over hva som er lurt å ha med seg:
· Sovepose
· Liggeunderlag
· Toalettsaker
· Pysjamas
· Inne- og uteklær
· Bibel (hvis du har)
· Lommelykt

Velkommen!

 

Lys Våken er en del av menighetens trosopplæringsprogram.

 

 

 

 

 

Torsdag, 09 desember 2021
Dagens Bibelord
Kontakt oss

Lunde prestekontor, Lundetunet
Postadresse:
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf: 35 00 86 86
E-post: kirken@nome.kirken.no

Kontortid:
Tirsdager 09.00 - 15.00

Ragnhild Halden, sokneprest
Tlf: 992 57 991 / 35 00 86 85. E-post: ragnhild@nome.kirken.no

Mona Halsvik, kirkeverge
Tlf: 957 27 214 / 35 00 86 87. E-post: mona@nome.kirken.no

Frøydis B. Holte, organist
Tlf: 35 00 86 89 / 95 02 72 82. E-post: froydis@nome.kirken.no

Cathrine Friberg Rønneberg, trosopplærer & ungdomsleder
Tlf: 905 07 822. E-post: caaathrine@hotmail.com
 
Anette S. Krøgli, sekretær
Tlf: 35 00 86 86 (tirs) / 35 94 62 60
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no

Jens Vassend, kirketjener
Tlf: 95 92 92 81.
E-post: jens@nome.kirken.no

Jonny Bakkan, kirketjener
Tlf: 90 79 92 17. E-post:  jonny@nome.kirken.no

Hva skjer i menigheten?
Torsdag 9. desember,
17:00 Minigospel
Søndag 12. desember,
11:00 Familiegudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til familiegudstjeneste ved Ragnhild Halden. Minigospel deltar. Kirkekaffe. Takkoffer til menighetens ungdomsarbeid.
Mandag 13. desember,
18:00 Mannsringen på Solhaug
Velkommen til Mannsringen! Svein Børte “Norske eple før og nå”
Søndag 19. desember,
00:00 Ingen gudstjeneste denne søndagen
Fredag 24. desember,
14:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Takkoffer til Kirkens nødhjelp.
16:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Julaften. Takkoffer til Kirkens nødhjelp.
Lørdag 25. desember,
12:00 Høytidsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Søndag 26. desember,
11:00 Gudstjeneste på Nome sjukeheim
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles for begge sokn.
Lørdag 1. januar,
16:00 Høytidsgudstjeneste i Landsmarka kapell
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 9. januar,
16:00 Juletrefest på Solhaug
Velkommen til juletrefest! Mer info kommer.
Powered by Cornerstone